Hosana

Hosana Dalam Bahasa Ibrani

Hosana Dalam Bahasa IbraniĀ – Hosana adalah sebuah pengharapan yang mana agar Allah menyelamatkan. Dan itulah yang diserukan pada waktu Yesus masuk di kota Yerusalem dengan menaiki keledai.

Hosana Dalam Bahasa Ibrani

Arti Hosana

Ayat Alkitab Hosana merupakan sebuah istilah yang mana banyak digunakan dalam setiap lagu pujian, dan itu terutama ketika pada hari Minggu Palma yang mana Hosana merupakan sebuah bahasa dari Ibrani dan kata yang di serukan ketika Yesus masuk di kota Yerusalem yang berkata ” Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang mahatinggi (Matius 21:9).

Hosana Dalam Bahasa Ibrani

Hosana berasal dari bahasa Ibrani yang mana hosana berkaitan dengan kata Aram yang mana artinya selamat, menyelamatkan, juruselamat. Dan dalam Alkitab Ibrani kata ini di pakai dalam ayat-ayat Alkitab yaitu tolong, selamatkan, doaku pada ayat Alkitab Mazmur 118:25

Matius 2:1-11

Dalam Matius 2:1-11 yang mana ketika orang-orang yang banyak bertemu dengan Yesus yang mana merek menyabut kedatangan-Nya dengan bersorak-sorai ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Mereka bersukaria menyabut kedatangan Yesus atas kebaikan Yesus yang mana telah orang-orang tersebut telah di alami. Yesus datang dengan menaiki keledai muda yang mana hal itu merupakan sebuah kerendahan hati dan juga kelemah lembutan, dan dapat dilihat hal ini sangat berbeda ketika seorang pahlawan perang yang menaiki kuda yang bersenjata lengkap.

Matius 21 Ayat 7

Dalam ayat Alkitab Matius 21:7 “Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya” yang mana tanpa di suruh murid-murid Yesus tahu jika keledai yang di suruhnya di ambil di kampung depan mereka maka mereka berinisiatif dengan memberikan apa yang ada pada dirinya yang mana dengan mengalami keledai tersebut hingga Yesus bisa naik.

Matius 21:1-17

Dalam Matius 21:1-17 menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi sebelum Yesus akan disalibkan yang mana pada ayat

Matius 21:4-5

Yang mana Tuha memerintahkan kepada para muridnya untuk pergi memberitahukan kepada puteri Sion jika Raja mereka akan datang yang mana akan menaiki seekor keledai yan muda, dna murid-murid Yesus pun melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka.

Matius 21:6-8

Yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak saat itu yang berada di kota Yerusalem dengan penuh rasa yang sangat respek dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dengan menghamparkan pakaiannya kejalan dan ada juga yang mempotong ranting-ranting daun palem yang ditebar dijalan hal yang dilakukan ini merupakan sebuah tanda bahwa orang-orang ada di sana saat itu menyambut kedatangan Juruslamat yang mana untuk datang membebaskana mereka. Dan orang-orang disana berseru dan mengikuti dari belakang denagn kata ” Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalan nama Tuhan, hosana di tempat yang mahatinggi!”

Matius 21:12-17

Yang mana dalam ayat tersebut Yesus menyucikan Bait Allah yang mana dapat ayat yang ke 12 disitu Yesus masuk dalam Bait Allah dan mengusir semua orang yang ada di dalam yang sedang berjual beli di halaman Allah yang mana Yesus membalikkan semua meja-meja penukar uang dan semua bangku-bangku pedagang merpati. Yang mana Bait Allah adalah merupakan sebuah tempat yang sakral.

Khotbah Hosana Di Yerusalem

Dalam Matius 21:9 yang mana saat itu di kota Yerusalem banyk orang-orang yang berdiri menanti seorang Mesias yang mana untuk datang menyelamatkan mereka.

1.Pertama kata Hosana berarti “Aku berdoa, selamatkanlah aku sekarang” yang mana saat itu banyak orang-orang yang sedang berkumpul di Yerusalem dan mereka sangat luar biasa menyambut kedatangan Yesus yang mana karena Yesus melakukan sebuah mujizat yang mana ketika Yesus membangkitkn Lazarus yang mana sudah mati empat hari. Dan ketika orang-orang banyak itu melihat Yesus dengan menaiki seekor keledai uda mereka pun menyambut dengan teriakkan “Hosana bagi Anak Daud” yang mana mereke berteriak dengan harapana untuk mendapatkan sebuah keselamatan atas pemerintaha Romawi yang mana saat itu menjajah mereka.

2. Kedua Hosana adalag sebuha pujian yang mana dalam Matius 21:9 merupakan sebuah kata yang mengungkapkan sukacita dna juga pujian yang mana saat Yesus masuk dalam kota Yerusalem dengan teriakkan Hosana dan melambaikan daun palem. Dan Yesus datang dengan menyatakan diri yang mana sebagai seorang yang lemah lembut dan sebagai Raja yang membawa damai sejahterah.ke

Matius 21 Ayat Ke 11

Murid-murid Yesus yang melakukan sebuah perintah yang di katakan Yesus yang menyuruh mereka untuk mengambil seekor keledai betina muda berserta anaknya, dan yang dilakuakn oleh murid-murid Yesus pun melakukan apa yang di perintahkan dan dengan inisiatif sendiri murid-murid Yesus memberikan apa yang ada pada dirinya dengan mengalasi keledai betina itu dengan menggunakan pakaian mereka karena para murid akan tahu jika Yesus akan menaiki keledai itu.

Hosana Hosana Bagi Anak Domba

Yang lemah dikuatkan
yang miskin diperkaya
Yang buta dicelikkan
perbuatannya bagiku

Hosana, hosana bagi Anak Domba
Hosana, hosana Yesus bangkit dari maut

Kumasuk ke sungaiMu
disana dosaku ditebus
Dengan kasih surgawi
Dia S’lamatkan hidupku

Dan kini ku kan bangkit
Hidup dalam kasihNya
Nyanyian pujian Kes’lamtan
Yesus t’lah bebaskanku

Hosana Dalam Bahasa Ibrani Dan Arti Haleluya Dan Hosana Dan Lirik Lagu Hosana

Arti Haleluya Dan Hosana

Haleluya merupakan sebuah kata yang mana berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki sebuah arti yaitu Pujilah tuhan dan Haleluyah dalam Alkitab banya ditemukan dalam Mazmur pasal 113-118.

Hosanna Adalah Kata Yang Diteriakkan Pada Hari

Kata Hosana diteriakkan pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem yang nana diseruhkan ketika Yesus datang dengan teriakkan Hosana bagi Anak Daud. Dan kata Hosana digunakan sebagai pujian yanh mana terutama saat masuk dalam Minggu Palma.

Apa Arti Hosana Dalam Alkitab
Dalam Alkitab Hosana merupakan sebuah bentuk permohonan yang mana agar Allah menyelamatkan dari penjajahan Pemerintahan Romawi saat itu.

Arti Hosanna In The Highest

Dalam bahasa Indonesia Hosanna In The Highest yang mana artinya hosana di tempat yang mahatinggi, hosana di tempat yang mahatinggi

Hosana Bagi Anak Daud

Dalam Alkitab Matius 21:9 ada banyak orang-orang yang mana berjalan di depan Yesus dan mengikuti Yesus dari belakang yang mana berseru Hosana bagi Anak daud yang mana Hosana merupakan ungkapan untuk dapat diselamatkan dan juga merupakan sebuah pujian.

Lirik Lagu Hosanna In The Highest Dan Artinya

I see the king of glory
Aku lihat raja keagungan

Coming on the clouds with fire
Datang dengan awan berapi

The whole earth shakes
Seluruh duni gemetar

I see his love and mercy
Aku lihat kasih dan rahmatNya

Washing over all our sin
Membasuh segala dosa-dosa kita

The people sing
Manusia bernyanyi

Hosanna 2x
Hosana

Hosanna in the highest
Hosana yang teragung

I see a generation
Aku lihat satu generasi

Rising up to take their place
Bangun untuk mengambil tempat mereka

with selfless faith
Dengan iman yang suci

I see a near revival
Aku lihat kebangkitan

Stirring as we pray and seell
Bangun pabila kita berdoa dan mencari

We’re on our knees 2x
Kita berlutut

Heal my heart and make it clean
Sembuhkan hatiku dan sucikannya

Open up my eyes to the things unseen
Buka mataku melihat perkara yang ghaib

Show me how to love like you have loved me
Tunjukkan aku cara untuk mencintaiMu seperti Kau mencintaiku

Break my heart for what breaks yours
Hancurkan hatiku seperti perkara yang menghancurkan hatiMu

Everything i am for your kingdom’s cause
Semua yang aku lakukan untuk kerajaan Mu

AS i walk from earth into eternity
Sedang aku pergi dari kekosongan kepada keabadian

Hosana in the highest
Hosana di tempat tertinggi

Hosana Haleluya

Hosana merupakan sebuah permohonan yang mana agar Allah menyelamatkan sedangkan Haleluya adalah merupakan sebuah ungkapan syukur pujian kita kepada Tuhan untuk keselamatan.